AKTUALNOŚCI

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, w terminie 13.04 do 20.04.2021 r. kolejna  grupa Uczestników przystąpi do  grupowych Treningów Kompetencji Społecznych realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć. Zespól projektowy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 22.03.2021 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 18.03.2021 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Czas na Twoją zmianę!” NR: RPMA.09.01.00-14-d423/19.  Indywidualne spotkania UP z doradcą zawodowym realizowane są w celu sporządzenia diagnozy potrzeb i opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

Kwalifikacje SEP do 1 KV

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy zakończyli szkolenie  pn.: „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV” i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny zdobywając  tym samym kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pracownika gospodarczego z uprawnieniami SEP do 1 KV” Gratulujemy !  

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe pn. „Sprzedawca z obsługą klienta oraz z obsługą kasy fiskalnej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w okresie 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r. w miejscowości Pasłęk realizowane będzie szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą klienta oraz z obsługą kasy fiskalnej” dla kolejnej grupy Uczestników projektu. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć. Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego w celu nabycia kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. […]

Zobacz szczegóły

kompetencje Kasjer – Sprzedawca

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy z wynikiem pozytywnym zakończyli szkolenie i nabyli kompetencje z zakresu pracy w charakterze Kasjera – Sprzedawcy. Gratulujemy !

Zobacz szczegóły

Wolne miejsca w projekcie – nabór formularzy

Szanowni Państwo, informujemy, iż w nadal posiadamy wolne miejsca dla osób należących do grupy docelowej spełniającej następujące kryteria: Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Wiek od 18 roku życia; Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF […]

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Kasjer – Sprzedawca”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu  16.12.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Kasjer – Sprzedawca”. Zajęcia odbywać się będą w okresie 16.12.2020 do 11.01.2021 w Domu Studenta przy ul. Kadetów 1 w Jeleniej Górze zgodnie z załączonym harmonogramem. Zapraszamy! 6. Szkolenie zawodowe – Kasjer-Sprzedawca

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu  16.12.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV”. Zajęcia odbywać się będą w okresie 16.12.2020 do 12.01.2021 al. Wojska Polskiego 54 w Jeleniej Górze zgodnie z załączonym harmonogramem. Zapraszamy! 7. Szkolenie zawodowe – Pracownik Gospodarczy

Zobacz szczegóły