Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 22.03.2021 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie.

Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.

Zespół projektowy.