SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 18.03.2021 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Czas na Twoją zmianę!” NR: RPMA.09.01.00-14-d423/19.  Indywidualne spotkania UP z doradcą zawodowym realizowane są w celu sporządzenia diagnozy potrzeb i opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.