Wydłużenie okresu realizacji projektu

Beneficjent informuje, że od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. okres realizacji projektu pod nazwą: „Zmotywowani do działania! Edycja 2” nr. RPWM.11.01.01-28-0094/19 uległ wydłużeniu tj. 30.04.2021 r.