Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

18.06.2018 r.

Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący Projekt „Czas na zmiany!!!” nr RPWP.07.01.02-30-0041/17

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie: indywidualnych spotkań z poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego