Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

14.09.2020 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujący Projekt „Dolnośląska SUPERNIANIA” Nr RPDS.08.04.01-02-0050/19 w partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do złożenia oferty na

realizację szkolenia zawodowego „Pracownik biurowy i ochrona danych z obsługą komputera” wraz z kosztami personelu, sali, materiałów szkoleniowych, certyfikatu.

rozeznanie rynku szkolenie pracowni biurowy i ochrona danych z kursem komputerowym