Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

10.08.2020 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujące w Partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM  Projekt

„Dolnośląska SUPERNIANIA” Nr RPDS. 08.04.01-02-0050/19 zaprasza do złożenia oferty na

przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

rozeznanie na pośrednictwo pracy