Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnych zajęć w formie LIFE COACHINGU

10.08.2020 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujące w Partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM

Projekt „Dolnośląska SUPERNIANIA”  Nr RPDS. 08.04.01-02-0050/19 zaprasza do złożenia oferty na

przeprowadzenie indywidualnych zajęć w formie LIFE COACHINGU.

 rozeznanie na life coaching