Aktualności

4 maja 2022

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 10.05.2022 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z psychologiem.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

26 kwietnia 2022

Indywidualne pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 26.04.2022 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

25 kwietnia 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach aktualizacji (monitoring) Indywidualnego Planu Działania.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 25.04.2022 r. kontynuowane są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach aktualizacji (monitoring) Indywidualnego Planu Działania.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram  znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

21 kwietnia 2022

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 21.04.2022 r. kolejna osoba weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym w ramach poradnictwa zawodowego.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

 

20 kwietnia 2022

Indywidualne poradnictwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 22.04.2022 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

 

19 kwietnia 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb Uczestników/czek Projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 19.04.2022 r. kolejna osoba weźmie udział
w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym w celu identyfikacji ich potrzeb oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania..

O terminach i miejscu spotkań Uczestnik zakwalifikowany do projektu został poinformowany telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram  znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

1 kwietnia 2022

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2022 r. kontynuowane są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach poradnictwa zawodowego.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

29 marca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach aktualizacji (monitoring) Indywidualnego Planu Działania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 29.03.2022 r. kontynuowane są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach aktualizacji (monitoring) Indywidualnego Planu Działania.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram  znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

16 marca 2022

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb Uczestników/czek Projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2022 r. kolejne osoby wezmą udział
w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym w celu identyfikacji ich potrzeb oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania..

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram  znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.