Aktualności

1 lipca 2021

Szanowni Państwo

w ramach projektu uczestnicy kontynuują w lipcu 2021 r. udział w następujących formach wsparcia tj.:

– indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu

– indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy

– stażach zawodowych

– zatrudnieniu subsydiowanym

O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

 

30 czerwca 2021

zmiana adresu biura projektu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż nastąpiła zmiana adresu biura projektu

Aktualny adres: ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna

 

1 czerwca 2021

Szanowni Państwo

w ramach projektu uczestnicy kontynuują w maju 2021 udział w następujących formach wsparcia tj.

– indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu

– indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy

– stażach zawodowych

– zatrudnieniu subsydiowanym

O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

 

4 maja 2021

Szanowni Państwo

w ramach projektu uczestnicy kontynuują w maju 2021 r. udział w następujących formach wsparcia tj.:

– indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu

– indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy

– stażach zawodowych

– zatrudnieniu subsydiowanym

O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

 

26 kwietnia 2021

szkolenia zawodowe „Pracownik Call Center” i „Kosmetyczka”.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy iż 07.05.2021 r. 2 grupy rozpoczną szkolenie zawodowe „Pracownik Call Center”. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”)

Ponadto dnia 19.05.2021 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe „Kosmetyczka”. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Podgórna 5, 33-370 Muszyna. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”).

 

14 kwietnia 2021

szkolenie zawodowe „Animator czasu wolnego os. niepełnosprawnej”

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy iż 19.04.2021 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe „Animator czasu wolnego os. niepełnosprawnej”. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”)

 

 

8 kwietnia 2021

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo,

w terminie 13.04 do 20.04.2021 r. kolejna  grupa Uczestników przystąpi do  grupowych Treningów Kompetencji Społecznych realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności.

Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć.

Zespól projektowy.

31 marca 2021

treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo

Kolejne 2 grupy osób rozpoczęły udział w treningach kompetencji społecznych

O wszystkich terminach uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Narutowicza 9, 33-300 Nowy Sącz

19 marca 2021

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 22.03.2021 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie.

Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.

Zespół projektowy.