Czas na zmiany !!!

aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na zmiany” wprowadzony w dniu 03.06.2019 r. Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno – biurowy z kursem komputerowym ECCC”.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 11.04.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno –  biurowy z kursem komputerowym ECCC”. Szczegółowe harmonogramy znajdują się poniżej. harmonogram pracownik biurowy 11.04.2019

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 02.04.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 4 w Pile. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy. Treningi-kompetencji-społecznych-gr-4 (1)

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Asystent ds. księgowości z kursem komputerowym ECCC”.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 19.03.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Asystent ds. księgowości z kursem komputerowym ECCC”. Szczegółowe harmonogramy znajdują się poniżej Harmonogram szkolenia Asystent do spraw księgowości z kursem komputerowym ECCC

Zobacz szczegóły

Szkolenie pracownik biurowy z kursem komputerowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 22.10.2018  rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECCC” oraz „Pracownik biurowy z kursem języka angielskiego”. Szczegółowe harmonogramy znajdują się poniżej. Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECCC    

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 08.10.2018 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 2 w Pile. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy. Treningi kompetencji społecznych gr 2  

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.10.2018 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 3 w Obornikach. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy. Treningi kompetencji społecznych gr 3

Zobacz szczegóły

Pośrednictwo pracy

Informujemy, iż od dnia 01.10.2018r. rozpoczynają się indywidualne  spotkania w ramach pośrednictwa pracy dla Uczestników zakwalifikowanych do I edycji projektu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali poinformowani telefonicznie o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

Rozeznanie rynku na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych

14.09.2018 r. Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników Projektu „Czas na zmiany!!!” nr RPWP.07.01.02-30-0041/17. zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego

Zobacz szczegóły

RPWP.07.01.02-30-0041/17

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na zmiany !!!” RPWP.07.01.02-30-0041/17, którego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa do 30.06.2019 r. grupy docelowej 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie wielkopolskim – osób biernych zawodowo, w tym w szczególności osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki oraz osób korzystających z PO PŻ.

Wsparcie w ramach projektu:

-Opracowanie Indywidualnych Planów Działania

– Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne i obywatelskie

– Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje (dla 50 UP)

– Staże 3 i 5 m-cy (dla 50 UP)

– Pośrednictwo pracy

– Treningi kompetencji społecznych (dla 60 UP).

W ramach projektu oferujemy:

– zwroty kosztów dojazdów na zajęcia

– stypendium szkoleniowe oraz stażowe

– catering na zajęciach grupowych

– możliwość podniesienia kwalifikacji w zawodach poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6 (budynek Onyx)

64-920 Piła