Dolnośląska SUPERNIANIA

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

14.09.2020 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujący Projekt „Dolnośląska SUPERNIANIA” Nr RPDS.08.04.01-02-0050/19 w partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia zawodowego „Pracownik biurowy i ochrona danych z obsługą komputera” wraz z kosztami personelu, sali, materiałów szkoleniowych, certyfikatu. rozeznanie rynku szkolenie pracowni biurowy i ochrona danych z kursem komputerowym     […]

Zobacz szczegóły

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

10.08.2020 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujące w Partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM  Projekt „Dolnośląska SUPERNIANIA” Nr RPDS. 08.04.01-02-0050/19 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy rozeznanie na pośrednictwo pracy  

Zobacz szczegóły

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnych zajęć w formie LIFE COACHINGU

10.08.2020 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujące w Partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM Projekt „Dolnośląska SUPERNIANIA”  Nr RPDS. 08.04.01-02-0050/19 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych zajęć w formie LIFE COACHINGU.  rozeznanie na life coaching

Zobacz szczegóły

Nabór dokumentów rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,  zapraszamy do udziału w projekcie „Dolnośląska SUPERNIANIA”. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie do 29 lutego 2020 r. Szczegółowe kryteria rekrutacji oraz udziału w projekcie umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie załączonym poniżej.   Regulamin_uczestnictwa Dolnośląska SUPERNIANIA W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 501 241 111

Zobacz szczegóły

Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie „Dolnośląska SUPERNIANIA”,                                        nr RPDS.08.04.01-02-0050/19

współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4  Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

ZAPEWNIAMY:

 • Refundację opieki nad dzieckiem do kwoty 2600,00 zł brutto (z uwzględnieniem wkładu własnego rodzica w wysokości 352,00 zł).
 • Wysokiej jakości szkolenia wraz z gwarantowanym stypendium 6,86 zł netto/godzinę dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji zawodowej.
 • Certyfikowane egzaminy umożliwiające nabycie kwalifikacji/kompetencji.
 • Wsparcie doradcy zawodowego.
 • Zwroty kosztów dojazdu na zajęcia.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH:

 1. podregion jeleniogórski: Powiat bolesławiecki; Powiat jaworski; Powiat Jelenia Góra; Powiat jeleniogórski; Powiat kamiennogórski; Powiat lubański; Powiat lwówecki; Powiat zgorzelecki; Powiat złotoryjski;
 2. podregion LEGNICKO-GŁOGOWSKI: Powiat głogowski; Powiat górowski; Powiat Legnica; Powiat legnicki; Powiat lubiński; Powiat polkowicki

Wsparcie kierowane jest do co najmniej:

 1. 14 (13 kobiet, 1 mężczyzn) osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym,
 2. 12 osób (11 kobiet, 1 mężczyzna) pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

ZAPEWNIAMY OTWARTY PAKIET SZKOLEŃ

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo  dobierane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem i  Ścieżką Reintegracji każdego Uczestnika/czki:

 • Uwzględniając zapotrzebowanie na dolnośląskim rynku pracy na określone kwalifikacje.
 • Dobieranie szkoleń na podstawie diagnozy Indywidualnej Ścieżki Reintegracji .
 • Szkolenia dostosowane do aktualnego Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych które posiadają aktualne informacje o popycie i podaży na rynku pacy w ujęciu zawodów i specjalności.

 

Więcej informacji:

Paulina Miszczak

570-148-322

p.miszczak@eprojekty.info