Droga do sukcesu !!!

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 15.03.2019 r. do 28.03.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami zarządzania potencjałem seniora”. Miejsce odbywania zajęć: Uniwersytet Trzeciego Wieku Kilińskiego 12A Piła. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia. Harmonogram szkolenia  

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Opiekun osoby starszej”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 25.02.2019 r. do 08.03.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Opiekun osoby starszej”. Miejsce odbywania zajęć: Piła, ul. Witaszka 6. Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia oraz Regulaminem szkoleń i Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. harmonogram opiekun osoby starszej-1 Regulamin szkoleń-3 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu-3  

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 12.02.2019 r. do 27.02.2019 r. realizowane będą szkolenia zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym” dla dwóch grup. Miejsce odbywania zajęć: Chodzież, ul. Staszica 12. Proszę o zapoznanie się z poniższymi harmonogramami szkoleń oraz Regulaminem szkoleń i Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy z kursem komputerowym grupa […]

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 10.12.2018 r. do 04.01.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym”. Miejsce odbywania zajęć: Piła ul. Sikorskiego 33. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia, Regulaminem szkoleń oraz Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. HARMONOGRAM szkolenia Pracownik biurowy z kursem komputerowym Regulamin szkoleń-1 Regulamin zwrotu kosztów […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach projektu od dnia 03.12.2018 r. rozpoczynacie Państwo indywidualne spotkania z psychologiem. Miejsce spotkań: ul. Witaszka 6 Piła. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór do projektu  „Droga do sukcesu!!!”. Rekrutacja jest nadal otwarta. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu bądź z naszej strony internetowej. Uczestnicy zakwalifikowani do I edycji projektu rozpoczęli już pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Niebawem rozpoczną się również spotkania z psychologiem.  

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma Paweł Rozmarynowski Artcom prowadzi rekrutację do projektu „DROGA DO SUKCESU!!!”.  Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 mieszkańców województwa wielkopolskiego, w tym 41 osób bezrobotnych – poszukujących pracy i 9 biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia i defaworyzowanych na rynku pracy:

osób długotrwale bezrobotnych (18 os./10K),

kobiet (30K),

osób z niepełnosprawnościami (3 os./2K),

osób o niskich kwalifikacjach (22 os./14K),

osób w wieku 50 lat i więcej (9 os./5K).

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

W ramach projektu będą realizowane zadania:

  1. Indywidualne spotkanie z doradcą
  2. Wsparcie psychologiczno –  doradcze w formie indywidualnych spotkań
    z psychologiem
  3. Profesjonalne szkolenia dające szansę na zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
  4. 3 – miesięczne staże zawodowe dla 30 uczestników projektu
  5. Indywidualne pośrednictwo pracy

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

– Stypendia szkoleniowe – średnio 664 zł

– Stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł miesięcznie

– Materiały szkoleniowe

– Catering na szkoleniach

– Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe

– Ubezpieczenie NNW na stażu

Organizator przewiduje 2 edycje projektu.

Wartość dofinansowania projektu „ DROGA DO SUKCESU!!!” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 395 586,65 zł.

Całkowita wartość projekt: 416 407,00 zł

Informacja o zakwalifikowaniu do  Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

 

Planowane efekty:

  • Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej :

dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%

dla kobiet – 39%

dla osób z niepełnosprawnościami – 33%

dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%

dla osób o niskich kwalifikacjach – 38%

  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 15 osób
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 18 osób

 

Biuro Projektu, ul. Witaszka 6, 64-920 Piła

E-mail: e.durecka@eprojekty.info

Tel. 797 452 999

Zachęcamy do udziału w projekcie. Oferujemy uczestnikom szansę na polepszenie swojej pozycji na rynku pracy!

 

 

Adres biura projektu:

Biuro Projektu, ul. Witaszka 6, 64-920 Piła

E-mail: e.durecka@eprojekty.info

Tel. 797 452 999