Droga do zatrudnienia 2

Kolejne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 15.10.2020 r.  kontynuowane będą indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek realizujących projekt w ramach ścieżki A. Zajęcia odbywać się będą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole przy ulicy Nowej 2. Terminy spotkań zostały indywidualnie uzgodnione z każdym z Uczestników/czek, tak aby nie kolidowały z odbywaniem stażu zawodowego. […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z Pośrednikiem Pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.09 rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednictwa pracy dla Uczestników realizujących projekt w ramach ścieżki B. Zajęcia odbywać się będą w Sali Wiejskiej  w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Wyzwolenia 32 B. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzin spotkań według poniższego harmonogramu. HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z POŚREDNIKIEM […]

Zobacz szczegóły

Kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.09.2020 r.  kontynuowane będą indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek realizujących projekt w ramach ścieżki A. Zajęcia odbywać się będą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole przy ulicy Nowej 2. Terminy spotkań zostały indywidualnie uzgodnione z każdym z Uczestników/czek, tak aby nie kolidowały z odbywaniem stażu zawodowego. […]

Zobacz szczegóły

Kompetencje z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy realizujący projekt w ramach ścieżki B z wynikiem pozytywnym zakończyli szkolenie i nabyli kompetencje z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe pn.”Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 10.08.2020 r. w rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.”Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”. Szkolenie trwać będzie do 21.08. 2020 r. Zajęcia odbywać się będę w sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Wyzwolenia 32B. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach szkolenia. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram. HARMONOGRAM […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne Pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 17.08.2020 r. rozpoczyna się indywidualne Pośrednictwo pracy dla Uczestników/czek realizujących projekt w ramach ścieżki A. Zajęcia odbywać się będą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole przy ulicy Nowej 2. Terminy spotkań zostały indywidualnie uzgodnione z każdym z Uczestników/czek, tak aby nie kolidowały z odbywaniem stażu zawodowego. Szczegółowy harmonogram […]

Zobacz szczegóły

Kompetencje w zakresie prac fizycznych w produkcji i pracach prostych

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy realizujący projekt w ramach ścieżki A z wynikiem pozytywnym zakończyli szkolenie i nabyli kompetencje w zakresie prac fizycznych w produkcji i pracach prostych.  

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 20.07 rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników realizujących projekt w ramach ścieżki B. Zajęcia odbywać się będą w sali wiejskiej przy ul. Wyzwolenia 32B w Kuźnicy Czarnkowskiej. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i godzinie spotkania. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram dla całej grupy. HARMONOGRAM […]

Zobacz szczegóły

Europejski Certyfikat Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy realizujący projekt w ramach ścieżki A  zakończyli szkolenie  pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej”  i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny uzyskując tym samym kwalifikacje ECCC  (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych).

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

informujemy, że Paweł Rozmarynowski ARTCOM prowadzi nabór do projektu „Droga do zatrudnienia 2”

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia lub jego utrzymania 50 osób (35K/15M) od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim na obszarze powiatów:

– powiat chodzieski (gmina Chodzież, Budzyń gmina wiejska, Chodzież gmina wiejska, Gmina Margonin, gmina Szamocin)

– powiat obornicki (Ryczywół gmina wiejska, gmina Rogoźno),

– powiat pilski (Białośliwie gmina wiejska, gmina Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie  gmina wiejska, gmina Wyrzysk),

– powiat złotowski (gmina Złotów, gmina Lipka gmina wiejska, gmina Okonek, Tarnówka gmina wiejska, Zakrzewo gmina wiejska, Złotów gmina wiejska),

– powiat czarnkowsko – trzcianecki (gmina Czarnków, Czarnków gmina wiejska, Lubasz  gmina wiejska, Połajewo gmina wiejska, gmina Krzyż Wielkopolski)

Grupę docelową stanowi:

Ścieżka – A: 30 osób (25K/5M) pozostających bez zatrudnienia (w tym 21 osób (19K) bezrobotnych i 9 osób (6K) biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

należące do minimum jednej z grup osób defaworyzowanych na rynku pracy:

  • długotrwale bezrobotnych, (4 osoby)
  • kobiet (25)
  • osób z niepełnosprawnościami, (3 osoby)
  • osób o niskich kwalifikacjach (22 osoby)
  • osób w wieku 50 lat i więcej (9 osób)

oraz

Ścieżka – B: 20 osób (10K/10M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (będą to wyłącznie osoby, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza wysokości min. wynagrodzenia).

 

W ramach projektu będą realizowane zadania:

Ścieżka A dla osób niezatrudnionych: 30 osób

IPD (Indywidualny Plan Działania) 30UP x 6h/UP

Szkolenie zawodowe 30 UP x śr. 100h/UP

Staż zawodowy 30 UP x 3 m-ce

Pośrednictwo pracy 30 UP x 6h/UP

 

Ścieżka B dla osób zatrudnionych: 20 osób

IPD (Indywidualny Plan Działania) 20 UP x 6h/UP

Szkolenie zawodowe 20UP x śr. 100h/UP

Pośrednictwo pracy 20 UP x 6h/UP

 

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:

– stypendia szkoleniowe – średnio 678,00 zł za średnio 100 godzin szkolenia

– stypendia stażowe w wysokości 1017,40 zł miesięcznie

– materiały szkoleniowe

– catering na szkoleniach

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe

– ubezpieczenie NNW na stażu

 

Wartość dofinansowania projektu „Droga do zatrudnienia 2” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 398 777,93 zł

Całkowita wartość projektu 419 766,25 zł

 

Informacja o zakwalifikowaniu do  Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

Planowane efekty:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu = 11 osób (3K/8M)

Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu = 18 osób (8K/10M)

Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) = 1 osoba (1M)

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji = 13 osób (10K/3M)

Wskaźnik efektywności zawodowej dla osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu = 3 osoby (3M)

 

Więcej informacji:

E-mail: p.miszczak@eprojekty.info

Tel. 570-148-322

Zachęcamy do udziału w projekcie. Oferujemy uczestnikom szansę na polepszenie swojej pozycji na rynku pracy!

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

 

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6, 64-920 Piła