Plan na lepszą przyszłość

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w Jeleniej Górze rozpoczęły się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O wszystkich spotkaniach Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: aleja Jana Pawła II 7. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w Jeleniej Górze rozpoczęły się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O wszystkich spotkaniach Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: aleja Jana Pawła II 7. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

staże zawodowe

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęła się realizacja 4-miesięcznych staży zawodowych zgodnie z kierunkiem ukończonego przez Uczestników szkolenia zawodowego. Życzymy powodzenia !

Zobacz szczegóły

staże zawodowe

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęła się realizacja 4-miesięcznych staży zawodowych zgodnie z kierunkiem ukończonego przez Uczestników szkolenia zawodowego. Życzymy powodzenia !

Zobacz szczegóły

Kwalifikacje SEP do 1 KV

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy zakończyli szkolenie  pn.: „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV” i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny zdobywając  tym samym kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pracownika gospodarczego z uprawnieniami SEP do 1 KV” Gratulujemy !  

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym rozpoczęła się realizacja 4-miesięcznych staży zawodowych zgodnie z kierunkiem ukończonego przez Uczestników szkolenia zawodowego. Życzymy powodzenia !

Zobacz szczegóły

kompetencje Kasjer – Sprzedawca

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy z wynikiem pozytywnym zakończyli szkolenie i nabyli kompetencje z zakresu pracy w charakterze Kasjera – Sprzedawcy. Gratulujemy !

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Kasjer – Sprzedawca”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu  16.12.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Kasjer – Sprzedawca”. Zajęcia odbywać się będą w okresie 16.12.2020 do 11.01.2021 w Domu Studenta przy ul. Kadetów 1 w Jeleniej Górze zgodnie z załączonym harmonogramem. Zapraszamy! 6. Szkolenie zawodowe – Kasjer-Sprzedawca

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu  16.12.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV”. Zajęcia odbywać się będą w okresie 16.12.2020 do 12.01.2021 al. Wojska Polskiego 54 w Jeleniej Górze zgodnie z załączonym harmonogramem. Zapraszamy! 7. Szkolenie zawodowe – Pracownik Gospodarczy

Zobacz szczegóły

Mamy przyjemność ogłosić, iż dnia 01.05.2019 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Plan na lepszą przyszłość” nr RPDS.08.02.00-02-0036/18 realizowanym przez PAWEŁ ROZMARYNOWSKI ARTCOM w partnerstwie z CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA.

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem proj. jest zwiększenie do 31.08.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 70 osób od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych oraz biernych zawodowo), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

  • Kobiety
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskimi kwalifikacjami,

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

  1. identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD,
  2. indywidualne poradnictwo zawodowe,
  3. szkolenia zawodowe,
  4. staże zawodowe,
  5. pośrednictwo pracy .

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

STYPENDIUM SZKOLENIOWE ( 6,78 zł/ każdą godzinę szkolenia)

STYPENDIUM STAŻOWE ( 4 miesiące x 1017,40 zł)

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

CATERING

UBEZPIECZENIE NNW W RAMACH STAŻY

SALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 511 303 222, mail: j.pastusiak@eprojekty.info

570 148 322, mail: p.miszczak@eprojekty.info

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie UE: 979.151,70 zł