Recepta na zatrudnienie

Szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 12.09.2019 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe  „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP” dla grupy z Krzywczy. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 10.08.2019 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe  „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP” dla grupy z Żyrakowa. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.  

Zobacz szczegóły

Grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 29.07.2019 rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla kolejnej grupy. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 25.07.2019 r. kontynuowane będą zajęcia z doradcą zawodowym. Podczas spotkań opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 26.06.2019, 2 grupa w miejscowości Łodyna rozpoczyna szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 26.06.2019, 1 grupa w miejscowości Łańcut rozpoczyna szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.06.2019 rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 2 grupy. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Informujemy, iż od dnia 17.05.2019 r. kontynuowane są indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Podczas spotkań opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy  

Zobacz szczegóły

grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 18.05.2019 rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 1 grupy. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Informujemy, iż od dnia 04.05.2019 r. rozpoczynają się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla  uczestników zakwalifikowanych do I edycji projektu. Podczas spotkań opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy  

Zobacz szczegóły

ARTCOM Paweł Rozmarynowski zaprasza do udziału w projekcie „Recepta na zatrudnienie”

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia (w okresie 01.02.2019 – 31.03.2020) osób z grupy docelowej, którą stanowi 80K/36M) osób: bezrobotnych – 64 (35K/29M) i biernych – 16 (9K/7M), powyżej 29 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. podkarpackiego, w tym min. 5(3K/2M) rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha zamierzających odejść z rolnictwa (którzy w momencie przyznania wsparcia byli osobami bezrobotnymi).

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 80 osób (44K/36M) bezrobotnych – 64 (35K/29M) i biernych – 16 (9K/7M), powyżej 29 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. podkarpackiego, w tym min. 5(3K/2M) rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha zamierzających odejść z rolnictwa (którzy w momencie przyznania wsparcia byli osobami bezrobotnymi), należących co najmniej do jednej z następujących grup:

 • Osób od 50 roku życia,
 • Osób długotrwale bezrobotnych,
 • Kobiet,
 • Osób z niepełnosprawnościami,
 • Osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR(100% UP)
 2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (80 UP x 4 godziny/UP)

 

 1. Grupowe treningi kompetencji społeczno-zawodowych (100% UP).
 2. 3 tematy po 8 godzin każdy

8 grup x średnio 10 osób.

 

 1. Szkolenia zawodowe służące nabyciu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych

 

ŚCIEŻKA A

64 osoby z największymi deficytami kwalifikacji, bez doświadczenia idzie na szkolenie i 3 miesięczny staż

Minimum 62,5% UP uzyska kwalifikacje (minimum 40 osób 22K/18M

Szkolenia będą zgodne ze specyfiką regionalnego rynku pracy (np. na podstawie opracowania Barometr zawodów).

Szkolenia średnio 110 godzin

 

ŚCIEŻKA B

16 osób, posiadających kwalifikacje zawodowe – 5 miesięczny staż

 

 1. Staże zawodowe

3 miesięczne staże zawodowe (dla osób ze  ścieżki A)

5 miesięczne staże zawodowe (dla osób ze ścieżki B)

 

Kwota stypendium stażowego 997,40 zł za miesiąc.

 

 1. Pośrednictwo pracy

Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

80 osób x 4h/UP.

 

Wartość projektu: 948 237,60 zł
Wkład z Unii Europejskiej: 878 829,96 zł
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego