TRAMPOLINA SUKCESU!

Harmonogram szkolenia Pracownik administracyjno-biurowy Trampolina Sukcesu

Szanowni Państwo, informujemy, iż grupa IV w dniu 18 czerwca 2018r. rozpoczęła szkolenie pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z ECCC DIGCOMP”. Zajęcia odbywają się w Radomsku przy Al. Jana Pawła II 3 lok. 4 . Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”)

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z psychologiem – Trampolina sukcesu

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 9-11.05.2018r. i 14-16.05.2018r. w godz. od 8.00 do 20.00 odbędą się indywidualne spotkania z psychologiem. Miejsce zajęć: Radmosko, al. Jana Pawła II 3 lok.4„ Zespół projektu

Zobacz szczegóły

Informacja Trampolina Sukcesu.

W związku ze zmianą daty terminu szkolenia z obsługi kas fiskalnych w Radomsku informujemy o zmianie modułu szkolenia. Szkolenie z dnia 19.04.2018 zostało przesunięte na dzień 23.04.2018, a tematyka z dnia 23.04.2018 będzie realizowana w dniu 19.04.2018.   Zespół projektu

Zobacz szczegóły

Zmiana harmonogramu Trampolina sukcesu

Informację iż w dniu 15 marca 2018r. nastąpiła zmiana w harmonogramie i zajęcia odbędą się w godzin. od od 8.00 do 12.15. na szkoleniu Pracownik administracyjno biurowy z ECCC DIGCOMP.

Zobacz szczegóły

Trampolina sukcesu – spotkania z prawnikiem

Szanowni Państwo, od dnia 30 stycznia 2018r. rozpoczynają się indywidualne  w ramach poradnictwa prawno-obywatelskiego. Spotkania przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, który Państwo otrzymaliście.Miejsce spotkań:Aleja Jana Pawła II 3 lok.4 Radomsko. Zespół Projektowy

Zobacz szczegóły

Trampolina sukcesu – indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w dniach od 24 stycznia do 31 stycznia 2018r. w godz. od 08.00 do 20.00, odbywają się indywidualne spotkania z psychologiem. Miejsce spotkań: Radomsko, Aleje Jana Pawła II 3 lok.4

Zobacz szczegóły

Trampolina Sukcesu

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wykaz miejscowości, które zgodnie z założeniem projektu objęte są jego realizacją tzn. obszary wiejskie według DEGURBA3. Degurba3_lodzkie  

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu „Trampolina sukcesu”

Z dużą przyjemnością informujemy, iż rekrutacja do I edycji projektu się zakończyła. Obecnie każdy z Uczestników bierze udział w wyznaczonym dla Niego indywidualnym wsparciu oraz w warsztatach grupowych. Obecnie zakończyły się zajęcia dla grupy I i grupy II w ramach Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych, a rozpoczną się Grupowe warsztaty poradnictwa zawodowego. Wkrótce zajęcia grupowe rozpocznie […]

Zobacz szczegóły

Instytucja szkoląca Paweł Rozmarynowski ARTCOM w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie „TRAMPOLINA SUKCESU!” nr RPLD.09.01.01-10-B053/17 realizowanego na terenie województwa łódzkiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja  społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wartość Projektu: 1 014 849, 25 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 964 106,79 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r.

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) w tym dla 7 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w województwie łódzkim, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich  pozostających bez zatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) i pakiet usług podstawowych (fryzjer, stylista, kosmetyczka)
  • Wsparcie indywidualne: doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego
  • Treningi kompetencji społecznych
  • Grupowe poradnictwo zawodowe
  • Płatne szkolenia zawodowe w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika
  • 3 -miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł /mc)

Kto może wziąć udział w projekcie:

 

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w województwie łódzkim, które spełniają następujące kryteria:

– pow. 18 roku życia,

– bierne zawodowo lub

– zarejestrowane bezrobotne z III profilem pomocy,

– osoby z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

Lp. Nazwa wskaźnika Wartości do osiągnięcia
1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu
16 K i 12 M łącznie 28 osób
2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek).
8 K i 6 M łącznie 14 osób
3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
16 K i 12 M łącznie 28 osób
4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie.
40 K i 30 M łącznie 70 osób.
5 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 4 K i 3 M łącznie 7osób.
6 Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich (osób przebywających na obszarach słabo
zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3) objętych wsparciem w projekcie
40 K i 30 M łącznie 70 osób.

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

*w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.22%

*w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności społ. – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.12%

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 574 201 556

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Adres biura projektu:

ul. Kopernika 5D
26-300 Opoczno

tel. 574 201 556
biuro@eprojekty.info