z aktywizacją na Ty!

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 27.11.2020 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP. Wszyscy Uczestnicy zostali telefoniczne poinformowani o harmonogramie szkolenia. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 21.11.2020 r. odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 21.11.2020 r. odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Nabór do projektu.

W związku z zaakceptowanymi zmianami informujemy, że istnieje możliwość przystąpienia do projektu. Zaproponowano wsparcie dla 8 osób.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 08.08.2020 rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania.  Zapraszamy.  

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 08.02.2020 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe  pn.: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.  Zapraszamy.  

Zobacz szczegóły

Grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.02.2020 roku rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 8 grupy w Zamościu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 18.01.2020 roku rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Zapraszamy.  

Zobacz szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na zakup karnetów wejściowych na siłownię

03.12.2019 r. Podmiot  Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący projekt  „Z aktywizacją na TY!” nr: RPLU.11.01.00-06-0188/17 zaprasza do złożenia oferty na zakup karnetów wejściowych na siłownię   Rozeznanie rynku karnety na siłownię

Zobacz szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na zakup karnetów wejściowych na basen

03.12.2019 r. Podmiot Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący projekt  „Z aktywizacją na TY!” nr: RPLU.11.01.00-06-0188/17 zaprasza do złożenia oferty na zakup karnetów wejściowych na basen.  Rozeznanie rynku karnety na basen  

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 16.11.2019 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe  „sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”.

Zobacz szczegóły

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na indywidualne pośrednictwo pracy

08.10.2019 r. Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy. Rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy.  

Zobacz szczegóły

Life coaching

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 09.09.2019 roku rozpocznie się indywidualne wsparcie metodą life coachingu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 16.08.2019 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe  „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 6 grupy. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 09.08.2019 roku rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 6 grupy w Zamościu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 30.07.2019 roku rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla 6 grupy w Zamościu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „specjalista ds. obsługi biura z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 27.06.2019, 5 grupa rozpoczyna szkolenie zawodowe „specjalista ds. obsługi biura z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 09.06.2019 rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 5 grupy w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 29.05.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 5 w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 15.05.2019, 4 grupa rozpoczyna szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 15.05.2019, 3 grupa rozpoczyna szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 08.05.2019 rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 4 grupy w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawno-obywatelskiego

22.04.2019 r. Podmiot  Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska będący partnerem realizowanego przez Paweł Rozmarynowski ARTCOM projektu  „Z aktywizacją na TY!” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie: indywidualnego poradnictwa prawno-obywatelskiego rozeznanie rynku indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 30.04.2019, 2 grupa rozpoczyna szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 25.04.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 4 w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 23.04.2019 rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 3 grupy w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 10.04.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 3 w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 06.04.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 07.04.2019 rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 2 grupy w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

zkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 06.04.2019, 1 grupa rozpoczyna szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Treningi kompetencji

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 29.03.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 2 w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 30.03.2019 rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 1 grupy w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Informujemy, iż od dnia 30.03.2019 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla kolejnych  uczestników zakwalifikowanych do I edycji projektu, podczas których sporządzona zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji z każdym z Uczestników. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań

Zobacz szczegóły

Treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 20.03.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji dla grupy 1 w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Life coaching

Informujemy, iż od dnia 14.03.2019 r. rozpoczynają się indywidualne  spotkania z coachem dla Uczestników zakwalifikowanych do I edycji projektu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie  poinformowani o terminach spotkań

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Informujemy, iż od dnia 01.03.2019 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników zakwalifikowanych do I edycji projektu, podczas których sporządzona zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji z każdym z Uczestników. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

ARTCOM Paweł Rozmarynowski zaprasza do udziału w projekcie „Z aktywizacją na TY!”

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.07.2020r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału  w życiu społeczno-zawodowym 80 osób (44 kobiety, 36 mężczyzn) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszczących się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, powyżej 18 roku życia zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie lubelskim, pozostających bez zatrudnienia, spośród których 100% to osoby z niepełnosprawnościami.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 80 osób (44K/36M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. lubelskim, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych*), spośród których 100% to osoby niepełnosprawne.

*wsparcie będą mogły otrzymać niezarejestrowane osoby bezrobotne lub zarejestrowane osoby bezrobotne, które należą wyłącznie do trzeciej grupy osób sprofilowanych.

Wiek uczestników powyżej 18 roku życia.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, life coaching oraz Pakiet Usług Podstawowych (100% UP)
 2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (80 UP x 5 godzin/UP)
 3. Life coaching (80 UP x 8 godzin/UP)
 4. Pakiet usług podstawowych (usługi fizjoteraputy, zajęcia aktywności fizycznej).
 5. Grupowe treningi kompetencji społeczno-zawodowych (100% UP).
 6. 3 tematy po 18 godzin każdy.
 7. Grupowe poradnictwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie (100% UP).

Grupowe poradnictwo zawodowe

 1. 2 moduły (18 godzin)

Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

 1. 80 osób x 3h/UP.
 2. Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje (100% UP)

Minimum 35% UP uzyska kwalifikacje (minimum 28 osób 15K/13M), a łącznie kwalifikacje i kompetencje uzyska min. 60% UP (26K/22M).

 1. Staże zawodowe dla 44 UP (24K/20M) posiadających największe deficyty w zakresie doświadczenia zawodowego.

6 miesięczne staże zawodowe

Kwota stypendium stażowego 997,40 zł za miesiąc.

 1. Pośrednictwo pracy

Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

80 osób x 6h/UP.

Projekt przyczyni się do niwelowania barier równości płci dzięki wyposażeniu niepełnosprawnych kobiet w kompetencje osobiste w nowe kwalifikacje niezbędne do satysfakcjonującego życia społeczno-zawodowego, zapewniając ich trwałe włączenie społeczne. Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.07.2020r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 80 (44K/36M) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie lubelskim, pozostających bez zatrudnienia, spośród których 100% (44K/36M) to osoby z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie celu głównego projektu będzie możliwe dzięki realizacji następujących wskaźników:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 28 osób
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 38 osób
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 16 osób

Wartość projektu: 1 444 500, 56 zł
Wkład z Unii Europejskiej: 1 292 447, 87 zł
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adres biura projektu:

BIURO PROJEKTU „Z aktywizacją na TY!

Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość

biuro@eprojekty.info

Tel: 537 710 418