AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo w ramach projektu uczestnicy kontynuują w lipcu 2021 r. udział w następujących formach wsparcia tj.: – indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu – indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy – stażach zawodowych – zatrudnieniu subsydiowanym O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.  

Zobacz szczegóły

zmiana adresu biura projektu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż nastąpiła zmiana adresu biura projektu Aktualny adres: ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna  

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo w ramach projektu uczestnicy kontynuują w maju 2021 udział w następujących formach wsparcia tj. – indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu – indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy – stażach zawodowych – zatrudnieniu subsydiowanym O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.  

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo w ramach projektu uczestnicy kontynuują w maju 2021 r. udział w następujących formach wsparcia tj.: – indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu – indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy – stażach zawodowych – zatrudnieniu subsydiowanym O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.  

Zobacz szczegóły

szkolenia zawodowe „Pracownik Call Center” i „Kosmetyczka”.

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy iż 07.05.2021 r. 2 grupy rozpoczną szkolenie zawodowe „Pracownik Call Center”. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”) Ponadto dnia 19.05.2021 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe „Kosmetyczka”. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. […]

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Animator czasu wolnego os. niepełnosprawnej”

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy iż 19.04.2021 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe „Animator czasu wolnego os. niepełnosprawnej”. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”)    

Zobacz szczegóły

Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, w terminie 13.04 do 20.04.2021 r. kolejna  grupa Uczestników przystąpi do  grupowych Treningów Kompetencji Społecznych realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i zwiększenie poczucia samodzielności. Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółowym harmonogramie zajęć. Zespól projektowy.

Zobacz szczegóły

treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo Kolejne 2 grupy osób rozpoczęły udział w treningach kompetencji społecznych O wszystkich terminach uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Narutowicza 9, 33-300 Nowy Sącz

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 22.03.2021 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły