Realizacja wsparcia dla Uczestników projektu

Szanowni Państwo

w ramach projektu uczestnicy kontynuują udział w formach wsparcia tj.

– indywidualnych spotkania z psychologiem

– indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu

– indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy

– stażach zawodowych

– zatrudnieniu subsydiowanym