Kontynuacja wsparcia dla Uczestników

Szanowni Państwo

w ramach projektu uczestnicy kontynuują w lipcu 2021 r. udział w następujących formach wsparcia tj.:

– indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu

– indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy

– stażach zawodowych

– zatrudnieniu subsydiowanym

O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.