Szanowni Państwo

w ramach projektu uczestnicy kontynuują w kwietniu 2021 udział w następujących formach wsparcia tj.

– indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu

– indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy

– stażach zawodowych

O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.