Jobcoaching, staż zawodowy i zatrudnienie subsydiowane

Szanowni Państwo

w ramach projektu uczestnicy kontynuują we wrześniu 2021 udział w następujących formach wsparcia tj.

– indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu

– stażach zawodowych

– zatrudnieniu subsydiowanym

O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.