Aktualizacja Harmonogramu szkolenia „Specjalista sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

„Szanowni Państwo,
informujemy, że uległ zmianie harmonogram szkolenia  „Specjalista  sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem”.