Aneks do Regulaminie przyznania wsparcia w ramach zatrudnienia subsydiowanego

Szanowni Państwo,
z dniem 19.07.2021 r. zmianie uległ zapis w Regulaminie przyznania wsparcia w ramach zatrudnienia subsydiowanego dotyczący okresu realizacji projektu.

Aneks do Regulaminu przyznania wsparcia w ramach zatrudnienia subsydiowanego