Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Szanowni Państwo
z dniem 19.07.2021 r. zmianie uległ zapis w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dotyczący okresu realizacji projektu oraz miejsca biura projektu.

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie