Diagnoza kompetencji

Diagnoza kompetencji
Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 28.06.2024 r. rozpoczną się pierwsze Diagnozy
kompetencji. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym
zostanie przeprowadzona ocena umiejętności, której celem będzie
określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych
Uczestników/czek.
Uczestnicy/czki zostali telefonicznie poinformowani o miejscu i terminie
spotkania.