Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo,
w załączeniu dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego.
Rozliczenie wsparcia pomostowego (zestawienie wraz z kopią faktur i potwierdzeniami przelewów) należy przesyłać do biura projektu pocztą tradycyjną, co miesiąc, do 5 dnia każdego miesiąca.

10._Oświadczenie_o_dokonaniu_zakupów_zgodnie_z_Biznesplanem_wraz_z_zestawieniem_poniesionych_wydatków

11._Oświadczenie_dot._rozliczenia_wsparcia_pomostowego_finansowego_wraz_z_zestawieniem_poniesionych_wydatków