Dokumenty niezbędne do złożenia biznesplanu Własna inicjatywa, własna firma!

Szanowni Państwo,
Poniżej przekazujemy Państwu komplet dokumentów niezbędnych do złożenia biznesplanu:
(Dokumenty są do pobrania w kolumnie „WAŻNE DOKUMENTY”)

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZZWROTNEJ DOTACJI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO