Egzamin zewnętrzny z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Szanowni Państwo,

Egzamin zewnętrzny z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP dla grupy szkoleniowej z Wałbrzycha (szkolenie pn. „Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”) odbędzie się dnia 02.12.2019 r. w Wałbrzychu, przy ul. Malczewskiego 22.