grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 20.02.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „HARMONOGRAMY”