Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 18.11.2019 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.