Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

Równolegle do Indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego prowadzone są spotkania z psychologiem w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Celem wsparcia Uczestników/czek jest  lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz obiektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału.

Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach wszystkich spotkań.