Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

Od 28.04.2022 r. prowadzone będą kolejne spotkania z psychologiem w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla kolejnych Uczestników/czek Projektu. Celem wsparcia Uczestników jest lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz obiektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału.

Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach wszystkich spotkań.