Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż równorzędnie z Indywidualnym poradnictwem prawnym i obywatelskim w dniu 21.03.2022 r. rozpoczną się spotkania z psychologiem w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Celem poradnictwa jest wsparcie Uczestników/czek Projektu w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie oraz obiektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału.

Zajęcia odbywać się będą do dnia 24.03.2022 r.

Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o miejscu i terminie spotkań, które przebiegać będą zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie.

Zespół projektowy.