Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Szanowni Państwo,

w okresie 02.09.2022 r. – 08.09.2022 r. przeprowadzone zostaną kolejne spotkania z psychologiem w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Celem wsparcia Uczestników/czek jest  lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz obiektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału.

Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach wszystkich spotkań.