Indywidualne poradnictwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2023 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.