Indywidualne poradnictwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 15.04.2023 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.