Indywidualne poradnictwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 06.07.2022 r. kontynuowane są indywidualne spotkania kontynuowane są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz w ramach zakończenia realizacji Indywidualnego Planu Działania.

O terminach i miejscu spotkań Uczestnicy/czki zostali poinformowani telefonicznie.

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.