Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 28.04.2022 r. rozpoczęło się Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu. Coach wesprze realizację Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, budując motywację Uczestników/czek Projektu i pomagając rozwiązywać bieżące trudności w sferze zawodowej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postawy i sytuacji Uczestników/czek Projektu. Uczestnicy/czki Projektu zostali poinformowani o terminach spotkań, które przebiegać będą zgodnie z poniższym harmonogramem.