Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Informujemy, iż od dnia 01.03.2019 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników zakwalifikowanych do I edycji projektu, podczas których sporządzona zostanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji z każdym z Uczestników. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.