Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż w dniu 04.02.2022 r. rozpoczną się pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie.

Każdy Uczestnik został telefonicznie poinformowany o miejscu i terminie spotkania.