Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 02.02.2022 r. rozpoczynają się kolejne spotkania z doradcą zawodowym, na których zostaną zidentyfikowane indywidualne potrzeby Uczestników/czek Projektu i opracowane zostaną Indywidualne Ścieżki Reintegracji,  w oparciu o które  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie dla każdego Uczestnika/czki Projektu.

Wszyscy Uczestnicy/czki Projektu zostali poinformowani o miejscu i terminie spotkań, które przebiegać będą zgodnie harmonogramem umieszczonym na stronie.

Zespół projektowy.