Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 12.10.2022 r. kolejna grupa Uczestników rozpocznie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, na których doradca zidentyfikuje indywidualne potrzeby Uczestników i wspólnie z nimi opracuje Indywidualną Ścieżkę Reintegracji,  w oparciu o którą  realizowany będzie proces wsparcia w projekcie.

Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach wszystkich spotkań.