indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 21.10.2019 r. rozpoczną się dla kolejnej grupy Uczestników, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy!