indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 30.01.2010 r. rozpoczęły się dla kolejnej grupy Uczestników, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu.

O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy!

1.2 IPD + IPZ (30.01.2020-12.02.2020)