indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 06.07.2019 r. rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. W dniu 10.07. 2019 r. rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzin na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy!

06.07 IPD, IPZ