Informacja o szkoleniach Własna inicjatywa, własna firma!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-25 czerwca 2018 r. w godzinach 8:00- 14:45 odbędą się szkolenia w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia odbędą się dla 3 grup w Pile oraz dla 1 grupy w Turku. Wszystkich zakwalifikowanych Uczestników Projektu powiadomimy telefonicznie o terminie szkolenia. Szczegółowy harmonogram szkoleń został umieszczony w tabeli „HARMONOGRAMY”/