Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

informujemy iż dnia 27.06.2019 r. Paweł Rozmarynowski ARTCOM zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.05.00-30-0049/18-00.

W kolejnym etapie przygotowywane są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia projektu, które muszą zostać zatwierdzone przez IZ WRPO 2014+.