Kody PKD Własna inicjatywa, własna firma!

Przypominamy o konieczności wskazania w biznesplanie kodów PKD zgodnych z działalnościami w zakresie Odnawialnych Źródłach Energii lub branż w ramach Smart Specialisation, w przypadku kiedy dana działalność wpisuje się w powyższe branże.

Informacje dotyczące branż Smart Specialisation znajdziecie Państwo pod adresem: kody PKD