Kolejne osoby zostały zakwalifikowane do projektu.

Szanowni Państwo,

informujemy iż kolejne osoby zostały zakwalifikowane do projektu.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i osoby chętne zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.